3. OWON Cloud მე-3 მხარის ღრუბელზე.

Cloud to Cloud API:

აღწერს აპლიკაციის პროგრამირების ინტერფეისს OWON-ის ღრუბელსა და მესამე მხარის ღრუბელს შორის.

WhatsApp ონლაინ ჩატი!